Hvad kan jeg gøre for at redde regnskoven?

09 December 2021
Agner Clausen

advertorial

At verdens skove er under hård pres, kommer nok ikke bag på dig. For medierne rapporterer ofte om den rovdrift vi mennesker bedriver på skovene. Vi mister millioner hektar værdifuld skov hvert år. Nogle kilder påstår, at det drejer sig om 13 millioner ha om året. Selv om mange skove i den tempererede zone bliver genplantet, er der tale om plantager, altså ikke urskov.

image

Amazonregnskoven er i krise

I de tropiske regnskove ser det specielt dystert ud. Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, som kæmper for bevarelse af urskove og biodiversiteten i skovene. Organisationen anslår, at der rydes 7 millioner ha tropisk regnskov om året. Der er specielt fokus på Amazonregnskoven. Den er verdens største tropiske regnsskov. Den spiller en vigtig rolle, fordi den binder enorme mængder CO2. Desværre har  Amazonskoven i fjor udledt mere CO2, end den har optaget på grund af skovrydning. Ved afbrændning af skoven frigives store mængder CO2. Regnskoven er så stor, at den skaber sit eget vejr, hvilket har betydning ikke bare lokalt, men også globalt. Ændres vejrsystemerne som skabes af regnskoven, vil det have global betydning for vejret, på en måde vi ikke helt kan overskue.

Det er ikke kun plantearter vi mister, man mener at 1 million dyrearter er udrydningstruede. Der er tale om masseudrydelse forårsaget af menneskets hærgen. I den tropiske regnskov findes en stor procentdel af verdens planter og dyr. Visse dyr lever kun på en lille plet i skoven og er afhængige af bestemte træer og planter for at overleve. Mange af dem har vi sikkert slet ikke opdaget endnu, og måske bliver de udryddet inden vi når at opdage dem.

Hvad kan jeg gøre for regnskoven?

Store dele af skovene ryddes til fordel for landbrug og kvægdrift. Udvinding af tømmer og andre ressoucer, som fx olie, metaller eller mineraler spiller også en rolle. Der er stærke kræfter på spil, så måske spørger du dig selv: Hvad kan lille jeg gøre for at redde verdens skove? Én måde er ved at støtte miljøorganisationer, som Verdens Skove. Enten ved at købe et regnskovscertifikat, handle i deres butik, give et bidrag eller melde dig som frivillig. Din indsats og dine bidrag gør en stor forskel.

Flere Nyheder