Branding, identitet og den nye mediervirkelighed

18 March 2020
Didier Larsen
Branding, identitet og den nye mediervirkelighed

Identitet

Identitet betyder helt konkret en analyse af, hvordan din virksomhed ser ud indadtil. Det vil sige, at identiteten er din virksomheds “personlighed” og værdier.

Image og interessenter

Når det kommer til dit image og interessenter hos din virksomhed, så er det vigtigt, at du foretager dig en analyse af, hvordan de forskellige interessentgrupper konkret ser på din virksomhed. Du skal altså formulere en let forståelig forklaring til dine interessenter, om hvorfor netop de er vigtige for din virksomheds brand. Derfor skal du som virksomhedsejer fortage en såkaldt målgruppeanalyse.

Ydre brand

Når det gælder det ydre brand brand, som virksomhedsejer tænke over, hvordan din virksomhed skal fremstå udadtil. Det kan eksempelvis være køb logo

Det nye medielandskab

Når vi kigger på det medielandskab, som vi har idag, så kan vi tydligt se, at landskabet har gennemgået en række mærkbare ændringer. Ændringer er så store, så man faktisk idag taler om en decideret digital revolution. Denne digitale revolution har stor indflydelse på, hvordan modtagerne af din kommunikation opfatter din virksomhed.

Fra modtager til “ProdUser”

Flere eksperter benytter begrebet “New Media”, som betyder, at modtagerne af din virksomheds kommunikation i dag skal ses som en aktiv bruger. Disse nye moderne medieforbruger har fået betegnelsen “ProdUser”, som er en sammentrækning af begreberne producer og user. Dine kunder er altså gået fra at være passive til at tage aktiv del af den kommunikation, som du udsender. Det betyder eksempelvis, at det kommunikationsmateriale som du producerer bliver genbrugt af dine brugere. Det vil sige, at hvis de finder kommunikationen interessant, så deler de dit kommunikationsmateriale, og de gør det tilgængeligt for andre brugere på internettet og sociale medier som: Facebook, Youtube og Flickr. Du skal dog være opmærksom på, at hvis dine modtager finder din kommunikation for stødende, så kan de også sprede negativ omtale, og din virksomhed kan ende en såkaldt “shitstorm”.

 

 

Flere Nyheder